GSvit documentation

open source FDTD solver with GPU support

User Tools

Site Tools


todo

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
todo [2019/01/22 12:17]
pklapetek
todo [2019/01/22 12:59] (current)
pklapetek
Line 9: Line 9:
 ---- ----
  
-MV: opravit "​Device Memory Size" výpis. Správně má být (gulong)prop.totalGlobalMem. Je to např. v gpu.c na ř. 1994. 
- 
----- 
  
 PG: uživatel neví jaké materiály jsou k dispozici (typ materiálu 99), je tam jen text entry. Má přitom dvě možnosti, buď se mu to načte z databáze (takže je to některý ze stringů např. v /​share/​gsvit/​data/​spectra,​ nebo tak nějak), nebo to má lokálně ve svém adresáři. Ale teď se musí spolehnout na to, že ten řetězec trefí, což je nejhorší možnost v obou případech. PG: uživatel neví jaké materiály jsou k dispozici (typ materiálu 99), je tam jen text entry. Má přitom dvě možnosti, buď se mu to načte z databáze (takže je to některý ze stringů např. v /​share/​gsvit/​data/​spectra,​ nebo tak nějak), nebo to má lokálně ve svém adresáři. Ale teď se musí spolehnout na to, že ten řetězec trefí, což je nejhorší možnost v obou případech.
todo.txt · Last modified: 2019/01/22 12:59 by pklapetek